Menü Kapat

Yayın Sahibi

Mehmet Adil Turgut

Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Faruk Yalçın

Muhabirler

Şerif Erel

Haber, Web Editörü
Mustafa Arıgümüş

Sayfa Editörü
Mustafa Arıgümüş

İstihbarat Şefi
Şerif Erel