Menü Kapat

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

İlan Portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İlçemiz Çavdır Mahallesinde yer alan 243 ada, 3-4-6 ve 128 nolu parsellerin bulunduğu J 21 C 20A 2A ve J 21 C 20A 2D paftalarını kapsayan imar adası, Belediye Encümeninin 10.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince düzenleme sahası içerisine alınmış olup, Belediye Encümeninin 17.02.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız…