Menü Kapat

DERNEKLERİN YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Simav Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliğince derneklere yönelik mevzuat, dernek işlemlerinde dikkat edilecek hususlar ile Derneklere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Simav Kaymakamlığı Konferans Salonunda İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Mehmet Barış’ın koordinesinde yapılan toplantıya Simav’da faaliyet gösteren dernek başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Simav İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Mehmet Barış İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde 120 dernek olduğunu derneklerin ihtiyaçları konusunda her zaman yanlarında olduklarını ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda, Simav Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Mehmet Barış; Dernekler Bilgi Sistemi, 2860 sayılı Yardım Top-lama Kanunu, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler ile ilgili olarak dernek yönetimi ve uygulamaları hak-kında dernek başkanları ve yöneticilerine bilgi sundu.