Menü Kapat

SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YENİ AKADEMİK YILA HAZIR

11 Temmuz 1992 tarihinde yasayla kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sürekli olarak gelişim gösteren, hayırseverlerin destekleriyle büyümesini sürdüren Simav Teknoloji Fakültesi, kuruluşunun 30.yılında 2022-2023 akademik yılına hazırlıklarını tamamlayıp kayıt dönemine giriyor.

Simav’ın Muradınlar Mahallesinde, kendisine ait Dr. İbrahim Naci Eren eğitim kampusunda Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde aktif olarak eğitim verdiklerini içinde bulunduğumuz tercih süreci ve kayıtlar öncesinde gazetemize özel olarak anlatan Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, “Simav Teknoloji Fakültesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu, teorik bilgilerini çok sayıda uygulamalı eğitimle birleştirmiş, ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan sanayi sektörünün aradığı becerisi yüksek mühendisler yetiştiren bir fakültedir.

Bu istenen eğitimi, teorik derslerin yanında fakültede çok sayıdaki uygulamalı dersler, endüstri stajı ve 7. veya 8. dönemdeki işletmelerde beceri eğitimi ile sağlamayı sürdüren fakültemiz, Türkiye’de 7+1 eğitim modelinin ilk uygulayıcılarındandır” dedi.

Fakülte bölümlerinin güçlü bir teknik alt yapıya, çok sayıda laboratuvar ve uygulama atölyesine ve nitelikli öğretim kadrosuna sahip olduğunu, eğitim ve öğretimin gerektirdiği her türlü bilimsel etkinliklere, proje uygulamalarına, sanayi ile bütünleşmeye ve şehrin sorunlarına çözümler getirme konusundaki çalışmalara büyük önem verilmekte olduğunu ve ulusal, uluslararası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değişimlerine imkân tanındığını hatırlatan Dekan Gavas, “Fakültemizde halen Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümleri mevcut olup Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde aktif olarak eğitime devam edilmektedir” ifadesinde bulundu.

Her üniversite öğrencisinin kaliteli ve başarılı bir eğitimi hedeflemesinin yanında bu eğitimi aldığı şehrin de önemli olduğunu bu nedenle Simav’ın Kütahya ilçeleri arasında yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip bir şehir olarak göze çarparken doğa ile iç içe olan Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesiyle öğrencilerine her türlü sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler için açık ve kapalı tesislerle hizmet verdiğini ifade eden Prof. Gavas; “Üniversitemizin en önemli fakültesinde eğitim ve öğretim görecek yeni öğrenci adaylarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek kız ve erkek KYK yurtları ve özel yurtlar şehrimizde hizmet vermektedir” dedi.

Sözlerinin sonunda mühendislik fakülteleri ile aynı teorik eğitim ve mezuniyet durumunda eşit hakların sunulduğu, her yarıyıl uygulama dersleri verildiğini, ülke sanayisinin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim modelinin yürütüldüğünü ve en önemlisi de yurt dışı eğitim ve staj olanakları yanı sıra işyeri eğitimiyle endüstriyel stajlar sonunda mezun olmadan iş bulma imkânının her öğrenciye sunulduğuna dikkat çeken Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Gavas; “Başarı sıralaması dikkate alınarak Fakültemizin Makine Mühendisliği (İlk 3 kişi) ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İlk 3 kişi) bölümlerini tercih eden 6 (altı) öğrencimize burs imkânı sağlanacaktır. Ayrıca Simav Vakıflarınca Fakültemiz Makine Mühendisliği (3 kişi) ve Elektrik Elektronik Mühendisliği (3 kişi) bölümlerini tercih edip yerleşen altı (6) Simavlı öğrencimize başarı sıralaması dikkate alınarak burs imkânı sağlanmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.