Menü Kapat

TARIM ALANLARI KATLEDİLİYOR!

Toplam 346.354 ha’lık tarım alanı büyüklüğü bulunan Kütahya’da her geçen süreçte tarım alanları küçülerek, tarım vasfını yitirerek, tarımsal yapı alanlarına dönüştürülerek küçülmeye devam ediyor. Kütahya’nın 13 ilçesinden birisi olan Simav’da ise durum çok daha vahim. Çünkü tarım alanları çevre katliamlarıyla yok ediliyor.

Kütahya, ilçeleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin hektar alana sahip olması yanında 13 ilçesi içinde toplam 152 bin hektar araziye sahip olduğu Kütahya Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıtlarında görülürken her geçen yıl söz konusu tarıma uygun ya da tarım yapılan alanların küçüldüğü, tarımsal girdilerde fiyatların yükselmesi, tarımsal desteklerin de yetersizliği ile tarım sektörü kan kaybederken bunlara bir de tarım alanlarının çevre kirliliği ile yok oluşu eklendi.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi Simav-Naşa karayolunun sağ ve sol tarafında son 30 yılda yaşanan ekili alanların yok oluşu şimdi de Simav-Sındırgı güzergahında yaşanıyor. Özellikle Beyceköy ile Demirciköy beldesi altından geçen çevre yolu bölümünde tarım alanlarının birkaç ayrı noktada enkaz parçaları ve çöplerle adeta katledilişi çevreciler kadar TEMA gönüllülerini ve tarımsal üretimle uğraşan çiftçileri üzüyor.

Vatandaşlar bu tür çevre katliamlarına fırsat verilmemesini yetkililerden isterken, bölgede kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tarım arazilerine atılan çöplerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.